Produk Pelatihan Yang Diadakan Oleh P2M Sebagai Berikut
1. Pelatihan Mekanikal & Elektrikal
2. Pelatihan Information Technology (IT)
3. Program Profesi